FormålLivets Lys er en frivillig, uafhængig, upolitisk og nonprofitable organisation på grundlag af humanitære principper.


    Hjælp til Sri Lanka & Indien

Foreningens formål er at yde bistand til børn, enkeltpersoner, grupper og familier på Sri Lanka og Indien, der trænger til hjælp pga. krig, flugt, katastrofer, social og kulturel nød og som herudover ikke har mulighed for basale livsnødvendigheder.

Hjælpen ydes uanset etnicitet, religiøs overbevisning og politisk tilhørsforhold.

Foreningen støtter projekter gennem bestyrelsens godkendte individuelle støttepersoner, organisationer, foreninger samt institutioner på Sri Lanka og Indien.

Foreningen implementerer de relevante verdensmålene i vores projekter i Sri Lanka


    Aktivitet i Danmark
I Danmark arbejder foreningen for at skabe en bedre interkulturel forståelse og et bedre forhold mellem børn og unge under 18 år med forskellig etnicitet.

Ydermere vil vi aktivt deltage i oplysningskampagne for de FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.