Hvem er vi

hvem er vi Livets lys blev stiftet d. 06. december 2009 og er en uafhængig, upolitisk og nonprofitable organisation på grundlag af humanitære principper.

Ude i verden vil vi gerne gøre en forskel for de fattigste og svageste i samfundet, som ikke har udsigt til nogen lys fremtid.

Livets lys ønsker, at udnytte muligheder der er tilgængelige for os og vores samarbejdspartnere i indsatsområderne, for at yde den nødvendige hjælp.

Vi fokuser især på udsatte børn og unge samt kvinder, som har brug for de basale midler (psykiske/fysiske) for at opretholde og genetablere et stabilt liv. Dette ønsker vi at indfri med princippet om ”hjælpe til selvhjælp”.

Som et led i vores internationale arbejde er vi i gang med at etablere nogle miniprojekter i Sri Lanka i samarbejde med en partnerorganisation på Sri Lanka.

I Danmark arbejder livets Lys for medborgerskab i det danske samfund, for at inkludere alle i samfundet, uanset etnicitet


I samarbejde med andre mini NGO’er og humanitære organisationer er Livets Lys med i oplysningskampagne om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling